Ayumi Shiraishi

Bio

ความสัมพันธ์น่ะ มันไม่เกี่ยวกับสายเลือดหรอกเฟ้ย! คนเราเลือกวันเกิดไม่ได้ เลือกที่เกิดไม่ได้ เลือกพ่อแม่ไม่ได้ เลือกคนรักยังไม่ได้เลย แต่เราเลือกได้ว่าจะรักยังไง! ก่อนจะให้อภัยใครได้ เราต้องยอมรับตัวเองก่อน เมื่อเรายอมรับตัวเอง เราก็จะให้อภัยตัวเองได้ และเราก็จะให้อภัยคนอื่นได้ ในที่สุดเราก็จะรู้จักรักตัวเองและรักคนอื่นได้ด้วย

Latest Insta posts

Current Online Auctions