Số Đào Hoa

Bio

I had changed not only your boyfriend but also you. From a Nổ bitch, you became more honest and less dirty pussy.=)) The loser 's standing small 'Cause pussy is expensive, dick is free! 'Cause since you was 16, everyguy you meet is try to fuck you! "Có 2 cách để mình cao hơn : 1 là tự mình làm mình cao hơn, 2 là hạ người khác xuống để làm mình cao hơn. Chọn cách 2 thì dễ và nhanh hơn cách 1" Chính tư duy "bầy đàn" và trọng hư danh của con người tiểu nông, khi có quyền lực, dễ trở nên e ngại, phòng ngừa với những người có tư duy độc lập khác với số đông. Thời nào, và dân tộc nào cũng vậy, luôn có những con người thông minh, trí tuệ, luôn có những con người biết nhìn ra sớm hơn cộng đồng mình, dám nhận thức bằng sự kiểm chứng thực tiễn. Nhưng tư duy tiểu nông khi cực đoan, dễ nghi ngờ, hoặc đánh đồng sự khác biệt" của người tài là sự đối trọng, thậm chí đối nghịch.

Latest Insta posts

Current Online Auctions