Woramona Asampinpongs

Bio

ทำไม่ได้ หรือ ไม่ได้ทำ !!! คนที่ประสบความสำเร็จโดยการเหยียบหัวคนขั้นไปนั้น ไม่มีวันเจริญ คนทำชั่ว ไม่เคยได้ดี เวรกรรมมีจริง ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า ทำอะไรก็ได้อย่างนั้น ถ้าคุณจริงใจกับคนอื่น คนอื่นก็จริงใจกับคุณเหมือนกัน อย่าเอาแต่เป็น" ผู้รับ " ต้องรู้จักเป็น "ผู้ให้ "บ้าง

Latest Insta posts

Current Online Auctions