திக்கம் எழிர்ச்சிக் கழகம்

Bio

வார்த்தைகள் தேடி தேடி எடுத்து வந்தேன் உன்னிடம் பேச உன் கண்ணை கண்ட நொடி எல்லாம் மறந்து நின்றேன் , இது தான் காதலா!!!

Latest Insta posts

Current Online Auctions