Ваня Витанова

Bio

* Find what you love and let it kill you Bukowski * Не от благотворителността на месаря, пивоваря или хлебаря очакваме нашата вечеря, а от тяхното осъзнаване на техния собствен интерес. Ние се обръщаме не към тяхната човечност, а към тяхното себелюбие, и никога не им говорим за нашите нужди, а за техните ползи. - Адам Смит ‎"- Искам да ме изслушваш, без да ме съдиш. Искам мнението ти, не съвет. - Искам да ми вярваш, без да изискваш. Искам помощта ти, но не и да решаваш вместо мен. - Искам грижите ти, но не и да ме обезличаваш. Искам да ме гледаш, без да проектираш твоите неща у мен. - Искам прегръдката ти да не ме задушава. Искам да ме окуражаваш, без да ме насилваш. - Искам да ме подкрепяш, без да се нагърбваш с мен. Искам да ме защитаваш без лъжи. - Искам да си близо, без да ме завземаш. - Искам да познаваш моите черти, които най-силно те отвращават. Искам да ги приемеш, без да се опитваш да ги промениш."Х.Букай

Latest Insta posts

Current Online Auctions