Sinem şanver

Bio

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti' ni, sonsuza dek muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici düşmanların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyet' i savunma mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın durumun imkân ve koşullarını düşünmeyeceksin! Bu imkân ve koşullar, çok elverişsiz olabilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada benzeri görülmedik bir utku kazanmış olabilirler. Zorla ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. ... Bütün bu koşullardan daha acıklı ve daha korkunç olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet, sapkınlık ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, yurduna giren düşmanların siyasi erekleriyle birleştirebilirler. Millet, yoksunluk ve sıkıntı içinde bezgin ve bitkin düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ortam ve koşullar içinde bile görevin, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun güç, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! M.Kemal ATATÜRK

Latest Insta posts

Current Online Auctions