Sylwia Wojniłowicz

Bio

"Marze­nia są jak mo­tyle. Uwiel­biają uciekać, gdy je go­nimy. Tyl­ko, że jeśli przys­ta­niemy, one i tak od­lecą, by da­lej podzi­wiać świat. A tak przy­naj­mniej ma­my wrażenie, że zbliżamy się do nich cho­ciażby na milimetr." "Najważniejszą i najbardziej ekscytującą podróżą jest Życie. Piękne jest to, że każdy z nas, ma do niej swoją własną mapę. Można w dowolnym momencie zmienić trasę, którą podążamy, albo stworzyć coś zupełnie nowego." "Quidquid discis, tibi discis"

Latest Insta posts

Current Online Auctions