Eglė Bružaitė

Bio

E.Bronte "Vetru Kalnas " Aš jį myliu ne todėl, kad jis gražus, Nele, bet todėl, kad jame mano dvasios daugiau negu pačioje manyje. Iš ko bebūtų sutvertos mūsų sielos, jo ir mano yra tokios pačios. Mano dideli gyvenimo sielvartai buvo ir Hitklifo sielvartai, aš nuo pat pradžių juos stebėjau ir pergyvenau; mano didžiausia galia gyvenime yra jis. Jeigu visa kita žūtų, o jis išliktų, aš tebegyvenčiau, jeigu visa kita išliktų, o jis būtų sunaikintas, pasaulis man pasidarytų be galo svetimas: neatrodytų, kad aš jo dalelė... Mano meilė Hitklifui panaši į amžinai kietą žemę po mūsų kojomis: šaltinis, nebeteikiantis regimo malonumo, tačiau būtinas... Nele, aš ir ESU Hitklifas! Jis niekad, niekad neišeina man iš galvos: ne kaip džiaugsmas, jis man ne didesnis džiaugsmas, nei aš pati sau, - bet kaip aš pati. *** Antoine de Saint Exupéry Nereikėjo man jos klausyti, - pasisakė jis man kartą. - Niekada nereikia klausyti gėlių. Reikia į jas žiūrėti, traukti jų kvapą. Nuo mano gėlės kvepėjo visa planeta, bet aš nemokėjau tuo džiaugtis. *** Erich Fromm "...meilė kitiems ir meilė sau nėra alternatyvos. Priešingai, meilė sau būdinga visiems, kurie geba mylėti kitus. Meilė iš esmės yra nedaloma...". *** Erichas Marija Remarkas. Meilės niekada nebūna pakankamai. *** Clarissa Pinkola Estes. Mylėti - tai pasilikti, kai kiekviena tavo ląstelė šaukte šaukia: bėk! *** Erich Fromm. Jei meilė būtų tik jausmas, nebūtų pagrindo pasižadėti – mylėsiu amžinai. ***

Latest Insta posts

Current Online Auctions