Yekta Sh

Bio

در زندگی زخم هایی هست که روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد . (صادق هدایت ) فاحشه کسی‌ است که در زندگیش از همخوابگی با بزغاله نگذشته است و از همخوابگی با بزمچه نیز نمی گذرد اما قصد دارد با دختر باکره ازدواج کند ...!!!

Latest Insta posts

Current Online Auctions