Taghrid Eid

Bio

أنـــا فـــتـــاة أعـــيــش حــيــاتـــي ... لـــي نــفــســي ... لـــي حـــريــتــي ... أعـــيــش فـــي مــمــلــكــتــي ... أرفــــض الـــقــيــود ... أحــــب الـــحــيــاة ... أعـــشـــق الـــحــريـــة ... و لــكــنــي لـــن أنــســـى أنـــي شـــرقـــيـــة ... أنــــا الـــفــتــاة الـــتــي تـــرفــــض الإنـــحــنـــاء و تــــهـــوى الكبريــــــاء

Latest Insta posts

Current Online Auctions