Pinsurang Lovanicharat

Bio

ตนเป็นที่พึงแห่งตน ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้ว ตั้งอยู่ และดับไป กระทบและพยายามไม่กระเทือน จงรู้ว่าอะไรบงการเราอยู่

Latest Insta posts

Current Online Auctions