Phương Mai

Bio

Nước đến chân nhảy mới cao. :D Gió vô hình vô sắc, không thể nắm bắt "Gió là vô định, và định mệnh là tự do". Gió không bao giờ dừng lại. Cứ luôn thổi mãi không ngừng... Cỏ nhỏ bé, mong manh nhưng kiên cường va can đảm. Cỏ luôn lay động theo gió "Khi cỏ rung rinh, người ta mới nhận ra có gió ở đó" , và chỉ ở bên cỏ, gió mới nhận ra "Sự tồn tại của mình là đây."

Latest Insta posts

Current Online Auctions