Paulina Wodzyńska

Bio

Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać równowagę musisz się poruszać naprzód. Albert Einstein Jes­tem sa­molub­na, niecier­pli­wa i trochę niepew­na siebie. Po­pełniam błędy, tracę kon­trolę i jes­tem cza­sami ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie pot­ra­fisz znieść mnie, kiedy jes­tem naj­gor­sza, to cho­ler­nie pew­ne, że nie zasługu­jesz na mnie, gdy jes­tem najlepsza. Marilyn Monroe

Latest Insta posts

Current Online Auctions