Onauma Sutakan

Bio

ชีวิตคือการต่อสู้ ปัญหาคือการเรียนรู้ ศัตรูคือครูของเรา>>>ความสุขของชีวิตคือการไม่คิดและรู้จักปล่อยวาง

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price $24.15
winning Coco
Retail price $20.53
winning Lusanne
Retail price $805.67
winning Sona
Retail price $954.24
winning Kira