Onauma Sutakan

Bio

ชีวิตคือการต่อสู้ ปัญหาคือการเรียนรู้ ศัตรูคือครูของเรา>>>ความสุขของชีวิตคือการไม่คิดและรู้จักปล่อยวาง

Latest Insta posts

Current Online Auctions