Noinanene Pattama

Bio

สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเรา...ก้อคือชีวิต สิ่งที่มีค่าที่สุดในใจเรา...ก้อคือหัวใจเรา อย่าเอาชีวิตทั้งชีวิตไปยกให้ใคร อย่าเอาใจทั้งใจไปยกให้ใครคนเดียว อย่ายกสิ่งที่มีค่าที่สุดและดีที่สุดของเราไปให้ใครดูแล เพราะไม่มีใครจะดูแลมันไปได้ดีกว่าตัวเราเอง อย่าปิดกั้นความรู้สึกของหัวใจ อย่าบอกว่าเกิดมาเพื่อรักคนคนเดียว เราสามารถรักใครต่อใครได้มากมาย ขอเพียงให้รู้จักหน้าที่ของความรัก หน้าที่ ที่จะปฏิบัติต่อคนที่เรารัก รักต่างแบบปฏิบัติในหน้าที่ต่างกัน แล้วเมื่อวันใดวันหนึ่ง คนบางคนไม่แยแสกับความรักที่เรามีให้ เราก้อยังคงเหลือใครต่อใครอีกมากมาย ไม่เห็นจะต้องเจ็บเจียนตาย ถ้าเรามั่นใจว่าเราทำหน้าที่ให้รักนั้นเต็มที่แล้ว

Latest Insta posts

Current Online Auctions