Nhat Anh Nguyen

Bio

"Triệu người quen có mấy người thân Khi lìa trần có mấy người đưa..." "Hãy sống để được chết 1 lần." 1. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào 2. Học tập tốt, lao động tốt 3. Đoàn kết tốt, kỹ luật tốt 4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt 4. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. ( Bác Hồ )

Latest Insta posts

Current Online Auctions