Nesz Zuza

Bio

เพราะแสวงมิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญมิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถมิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน (ขงเบ้ง)

Latest Insta posts

Current Online Auctions