Neli Getsova

Bio

ПЪТЯТ, ПО КОЙТО НЕ ТРЪГНАХ Пътят се разделяше на две насред пожълтялата гора, и изпълнен със съжаление, че не мога да тръгна и по двата и пак да бъда само един пътник, аз дълго се взирах, докъдето погледът ми стигаше, до мястото, където пътят правеше завой. А после тръгнах по другия; той изглеждаше също толкова добър, тревист и неутъпкан, също като първия. И двата пътя тази сутрин бяха застлани с окапали листа. 0, аз вървях по избрания от мен път цял ден! Съмнявах се, че някога щях да се върна обратно. Един ден след години много щях да разказвам за този случай - как пътят се бе разделил на две в гората, как бях поел по по-малко отъпкания, и как това бе променило всичко. Робърт Фрост /1916 г./

Latest Insta posts

Current Online Auctions