Nazli Farzaneh

Bio

‎‫نباید به آن جا برسد که سه ماه گذشته باشد و فکر کنی دو هفته است. نباید روزهایی باشند که این قدر راحت خط بخورند و متوجه هم نشده باشی که روزی بوده و حالا دیگر نیست. که هر چه سعی کنی نتوانی به آن را به چیزی و جایی بچسبانی که یادت بیاید. نباید به آن جا برسد که یک سال بشود 24 روز. یک ماه بشود دو روز. یک روز را می شود با یک ساعتش به یاد آورد یا حتی یک لحظه. اما این لحظات نادرند. حیلی نادرند.‬

Latest Insta posts

Current Online Auctions