Natalia Rybarska

Bio

''Kłam­stwo zaw­sze po­zos­ta­wia głębo­kie śla­dy. W pa­mięci. W psychi­ce ludzi...'' ''Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu...''

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price $18.12
winning
Retail price $24.16
winning Alexandru
Retail price $24.16
winning Talea
Retail price $874.52
winning Jerina