Beáta Kovács

Bio

"Nincs oly bensőséges titok, mint amely a lovas és a ló között alakul ki." "A lovak megértése nem testi ügyesség kérdése, hanem tudás az alapja, ennélfogva szellem és intellektus szükségeltetik hozzá." "Egy ló sohasem vágtázik olyan sebesen, mikor egy másik lovat kell utolérnie és lehagynia." "A ló: nemesség önteltség nélkül, barátság irígység nélkül, szépség hiúság nélkül, készséges segéd, de soha nem rabszolga." " A LOVAK ÉRZŐ LÉNYEK, ÉS NEM GÉPEK " "Ha a lovad nemet mond valamire, akkor rossz kérdést tettél fel, vagy rosszul tetted fel a kérdést." "A kutya lehet az ember legjobb barátja, de a lovak írják a történelmet." "...lehajolok... Átölelem a ló nyakát... Mert végül semmi sem marad, Csak az angyalok és a lovak..." „A lovak iránt érzett szeretetünk független a korunktól” „… a lovak iránt valami ősi, kiolthatatlan érdeklődés, vonzalom, szeretet él bennünk” "A ló hátán van a földi mennyország..." "A lovaktól lehet a legtöbbet megtanulni és minél többféle lovon ül az ember, annál nagyobb lesz a szókincse a lovak nyelvén." "A ló két szeme között van a világ minden kincse." „Az ember sohasem érzi magát szabadabbnak, fennköltebbnek és boldogabbnak, mint lóháton” „Van valami a lovak külsejében, ami jót tesz az ember belsőjének” „Az ember szórakoztatására tartott állatok közül egyedül a ló képes arra, hogy olyan szenvedélyt lobbantson fel, ami teljességgel reménytelen” „Ha egy ló társává fogad, neked adja mindenét: Erejét, kitartását, vad szellemét… de cserébe nem kéri el mindened, elég neki megbecsülő szereteted!” A ló megértő, szerető társ, szeresd és becsüld meg. Vigyázz rá, mert életét neked áldozta.hálából terhedet hordja. De sok deli mén a pálya peremén. Csupa finom formás! Egyre fogam fenem én! Húszat tettem tétre, erre a sötétre. Másik húszat helyre, itt e helyre pejre. Helyén van már mind itt! S az indító indít. Most galopp, majd vágta, mert oldalba vágta lovát a lovasa vasa a hasán, most érnek a kanyarba nyargalva??? De nézni ezt nem élvezet. Nem látszik, hogy melyik vezet, egy ember ordít nyersen: csalás ez a verseny! Verseny ez a csalás: ordítom fordítva, s kezemben a "Turf"-ot fordítom ordítva. Odanézek, s bennem háborog az ebéd legelöl látni a legsilányabb gebét, s én csak nézem, nézem elmerengő „Lovam lába halkan csendben Tipeg topog fű se rezzen, Szépen lassan andalog Táncol mint az angyalok…” Lám a lovagkor füstbe mén, éhen döglik a büszke mén, de zabban, szénában a fránya szamárnak sose lesz hiánya.:@ A lovam nyerge hajít s az országút settenkedõ fordulói hívnak, Kápráztatón hinti eltapodott és ugrasztott porát a föld, Szemem öles, hanyag lasszót vet: nyakon kapok a mezõn egy lovat hurcolom, Intést adok és sodrom a sorakozó, zászlós fákat, (A lovam nyerge hajít) Tudom: lovam patái utolsót karcolnak mindjárt és többé nem csap arcomba, mint útszéli ág: a természet, s nem vonszolom uszályom már, az erdõt, nem nyúlok többé a futkosó barázdák hálójába repülõ karral, lovam patája utolsót karcol mindjárt s izzadt sörényét fogom símogatni, Ma még hajít a nyerge s hurcolok, tépek mindent. Nesszenések madárdallam Ág reccsen a friss avarban, Meteor ugrik elszalad Elröpít egy perc alatt, Vágtass vágtass sebesen Repíts át a kék egen, Sörényedbe kapaszkodva Ráugrunk a csilagokra, Nyereg nélkül szőrén ülök Úgy pörög, hogy elszédülök, Felhők között nem is látom Hová viszel jó barátom, Napkorong az uticél Oda engem ne vigyél, Megéget az minket nyomban És az álom lángra lobban, Menjünk inkább le a Földre Harmatos friss legelőre, Fűbe fekszem álmodom Enyém vagy szép táltosom.(Meti pacim) Szólások: Eb dühét farka mutatja, ló dühét füle mutatja.

Latest Insta posts

Current Online Auctions