Mira Vulkova

Bio

- "Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира..." - "Лудите не може никой утеши, бесните не може никой укроти!" - "Но... стига ми тая награда - да каже нявга народът: умря сиромах за правда, за правда и за свобода..." - "Радостта ми няма граници, като си наумя, че "моята молитва" се сбъдва" - "…От сичкото това, що казахме дотука, ние не можеме да направиме друго никакво заключение, освен това, че единственото спасение на нашия народ се състои в революцията. Който има уши, той нека чуе. Нашата революционна партия скоро ще покаже де е, какво е и какво иска…" - "…Знайте, че който не обича родителите си, жена си и децата си, той не обича своето отечество!…" - "Настане вечер - месец изгрее, звезди обсипят свода небесен; гора зашуми, вятър повее, - Балканът пее хайдушка песен!" - "Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество." - "...законът е напечатан само за робовете и ние имаме пълно право да кажем заедно с Прудона, че сяко едно правителство е заговор, съзаклятие против свободата на човечеството. - "Знай, че после отечеството си съм обичал най-много тебе"

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price € 15,99
winning Antonetta
Retail price € 59,99
winning Antonetta
Retail price € 15,00
winning Ans
Retail price € 34,99
winning Kyla