Min Thuyy

Bio

1. Không xoắn quẩy trước giai ngon và không vỡ giòn trước giai của đứa khác 2. Không mắt lác khi thấy giai xinh và không hạ mình trước giai chảnh chọe 3. Không hoạnh họe với giai yêu mình và không đa tình với nhiều giai khác 4. Không tan tác sau lúc chia tay và không lung lay trước mọi cám dỗ :))))))))))

Latest Insta posts

Current Online Auctions