Martyna Szymańska

Bio

Z pozoru najprostsza droga jest drogą do nikąd Kaczor - Nie będę tańczył Z człowiekiem jak z fi­liżanką... Na­wet jeśli ją roz­bi­jesz i skleisz, nig­dy już nie będzie ta­ka jak na początku. Nie daj­my pochłonąć się wspom­nieniom, bo za­mykają nas one w przeszłości, a jak ma­my pat­rzeć na te­raźniej­szość sko­ro jej w te­dy nie widzimy.

Latest Insta posts

Current Online Auctions