Manuel Bentic

Bio

Unsay pulos sa imong KABUSOG... kun KAGUTOM sa uban... you must learned how to share your blessings.. unsay pulos sa imong KAADUNAHAN, kun KAWAD-ON sa uban... extend your blessings to other..

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price € 19,99
winning Nahla
Retail price € 89,95
winning Lisa-Marie
Retail price € 15,00
winning Liset
Retail price € 510,00
winning Mahi