Lotus Bui

Bio

~♥~ ........ Thời gian ko đánh dấu bởi ngắn- dài mà bởi làm được gì ? Hãy thử tất cả mọi việc bạn có thể. Vì nếu thử bạn có 50% cơ hội thành công còn nếu không là 100% thất bại! Tôi cười không phải vì tôi vui hay hạnh phúc mà tôi cười vì để mọi người quanh tôi không lo lắng và tiếp thêm một nụ cười!!! ............ \__________never give up____________/

Latest Insta posts

Current Online Auctions