Katarzyna Walasik

Bio

Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym. Kalama Sutra, Budda Siakjamuni -Do you really think I am that naive? -You should be... Edhem Never, never, never, never give up. W.Churchill You are the only person on earth who can use your ability. Zig Ziglar Continuous effort - not strength or intelligence - is the key to unlocking our potential W.Churchill Nothing in this world, that's worth having, comes easy. dr Bob Kelso Harry Potter is all about confronting fears, finding inner strength, and doing what is right in the face of adversity. Twilight is about how important it is to have a boyfriend. Stephen King Everybody is a genius. But when you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. A. Einstein

Latest Insta posts

Current Online Auctions