Lida Doleh

Bio

آدمیان به لبخندی که بر لب ها می نشانند، به احساس خوبی که بر جای می نهند و به دردی که از یکدیگر می کاهند؛ می ارزند.

Latest Insta posts

Current Online Auctions