Lara Fiorini

Bio

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for en god hverdag for klienter, pasienter og brukere. Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten: sette i gang og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak sikre at pleie- og omsorgstjenesten oppfyller de krav som settes av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser styrke det sosiale nettverket til brukerne I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med. Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Latest Insta posts

Current Online Auctions