Kookkik Zanarak

Bio

ไม่แน่ ไม่ได้ดั่งใจ และไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ถ้าเราเข้าใจถึงสัจจะธรรมสามข้อนี้ น้ำตาจะไม่ไหลร้องให้ เสียใจฟูมฟายอย่างแน่นอน

Latest Insta posts

Current Online Auctions