Maria Velcheva

Bio

„Art is the weapon against life as a sympthom.“ „Значи картезианската мъдрост „Мисля, следователно съществувам“ може да се изрази по- добре с "Ей, я виж, Една иде със саксофон!" “ „Аз съм парапет край река - да се залови за мене, който може да ме стигне. Ала ваша патерица аз не съм!“ „Ръкописите не горят.“ „Край? Нелепо слово! Нима каквото бе, така набързо ще се погребе?! Нима току пред нашите очи създаденото ще се заличи? „Настъпи краят.“ - че защо тогава потребно е било да се създава? Във роби ни превръща привидността - аз предпочитам вечна пустота.“ „Не с гняв,а със смях се убива! Хайде,нека убием духът на притеглянето.Кой от вас може едновременно да се смее и да витае във висините? Аз бих повярвал само на един бог, който умее да танцува.“ „Нека във вашата любов бъде честта ви и нека това бъде вашата чест - обичайте винаги повече,отколкото ви обичат и никога не бъдете втори!Горчилка има в чашата и на най-дълбоката любов - тъй тя буди копнеж по Свръхчовека, тъй тя буди жажда у тебе, създателю!“ „Аз обичам този,който иска да твори,надмогвайки себе си, и така погива!“ „По-добре да се смеят, отколкото да пищят, шефе. Това все пак е началото. Може да си разсъждаваме и да се борим, но светът си се върти и ако искаме да командваме парада, трябва да танцуваме.“ „Много глупаво е да цитираш стихове наляво и надясно, ей тъй, когато ти хрумне. Така може да постъпи само един сноб. Дай на човек няколко строфи и той започва да си мисли, че е всемогъщият господ бог. Въобразяваш си, че с твоите книги можеш да вървиш на повърхността на водата, без да потънеш... А се оказва, че светът прекрасно може и без тях.“ „Не бойте се! Не бойте се, кралице Марго! Кръвта отдавна е попила в земята. И там, където се проля, вече има лозя.“ / “О, трижди романтичен Майсторе! Натам! Натам! Там ви очаква вече старият дом, свещите са запалени, но скоро ще угаснат, защото веднага ще посрещнете утрото. Този е Пътят, Майсторе, този! Сбогом.“

Latest Insta posts

Current Online Auctions