Катя Бачева

Bio

"If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite." ______________________________ - Мари, представи си, че в една гора е избухнал малък пожар и двама пожарникари влизат в гората, за да го изга­сят. Накрая, когато излизат и отиват до брега на един по­ток, лицето на единия е покрито със сажди, а на другия е съвсем чисто. Кажи ми кой от двамата според теб ще си из­мие лицето. - Що за въпрос, разбира се, че този, който е покрит със сажди. - Сгреши: този, чието лице е мръсно, ще погледне дру­гия и ще реши, че е чист като него. И обратно, пожарника­рят с чистото лице ще види, че другарят му е целият в саж­ди, и ще си каже: сигурно и аз съм мръсен, трябва да се из­мия. - Какво искаш да кажеш с това? - Ето какво искам да кажа: докато бях в болницата, осъзнах, че винаги съм търсил себе си в жените, които съм обичал. Гледах чистите им красиви лица и се виждах отра­зен в тях. От друга страна, те също са ме гледали, виждали ме, и колкото и интелигент­ни и сигурни в себе си да са били, накрая са се виждали от­разени в мен и са мислели, че са по-лоши, отколкото са в действителност. Не позволявай, моля те, това да се случи и с теб. Бих желал да добавя: така стана и с Естер. Ала аз сами­ят го разбрах едва когато видях промяната в погледа й. Ви­наги съм поглъщал нейната светлина, енергията й и те ме правеха щастлив, уверен в себе си, способен да вървя на­пред. А тя ме е гледала и се е чувствала грозна, потисната, защото с течение на годините моята кариера - тази карие­ра, за чието осъществяване тя самата толкова помогна -изтласкваше връзката ни на заден план. Следователно, за да я видя отново, лицето ми трябваше да стане толкова чисто, колкото нейното. Преди да срещна нея, трябваше да срещна себе си.

Latest Insta posts

Current Online Auctions