Joanna Witczak

Bio

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today. James Dean „Moda przemija, a styl jest wieczny” COCO CHANEL Co z te­go, że ma­my XXI wiek i co­raz lep­sze technicznie cy­wili­zac­je, kiedy nie pot­ra­fimy dot­rzeć do dru­giego człowieka, a rozwój emoc­jo­nal­ny i ducho­wy większości ludzi po­zos­ta­je w epo­ce ka­mienia łupanego. Woody Allen

Latest Insta posts

Current Online Auctions