Janka Žecová

Bio

Tí Čo mA nEpoZnaJú, MôžU ľuTovAť, tí čO Ma poZnaJú, uŽ ľuTujÚ.... NIE SOM POVINNá BYť TAKá , AKá BY SOM PODľA OSTATNýCH MALA BYť. JE TO ICH OMYL NIE MOJE ZLYHANIE.. AK MA RAZ POCHYTí PRACOVNý ZáPAL, SADNEM SI DO KúTA A TICHO PREčKáM KýM TO PREJDE....... EINSTEIN JE MRTVY, SHAKESPEARE JE MRTVY, ANI JA SA NECITIM DOBRE...:D:D:D

Latest Insta posts

Current Online Auctions