Hamed Abdolahzadeh

Bio

مهم نیســـــت که از بیــــــرون چه طـــــــور به نظــــــــر میام ! کسایـــــــــــی که درونم رو می بینند ؛ برام کـــــــــافیند ... واسه اونـــــــایی که از روی ظاهــــــــرم قضاوت می کنند ، حرفی ندارم ! همون بیرون بمونند واسشـون کافیــــــــــــه ... !

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price € 39,99
winning Etta
Retail price € 20,00
winning Raphael
Retail price € 50,00
winning Lauretta
Retail price € 750,00
winning Kacper