Gulabudin Panjshiri

Bio

بهارت سبز که از چشمش شقایق میزند فوران،بهارت سرخ که از دستش کبوتر های قرمز میزنند پرواز،بهارت نیل که از اشکش دوصد دریاچه جاری می شود یکدم.بهارت شاد که از شگوفه بارانش شبانگه در دلت انجیر می جوشد.بهارت عشق که از گلبرگ لبهایش غزل پائین میریزد. بهارت روشن و تابان بهار کابلت بی کیبل و قمچین

Latest Insta posts

Current Online Auctions