Gosia Szczepek

Bio

'Sekret szczęścia, a przynajmniej spokoju, leży w tym, żeby wyeliminować romantyczną miłość z życia, bo to ona sprawia, że człowiek cierpi. Tak żyje się spokojniej i lepiej się bawi, zapewniam cię. ' Llosa llosa, ach llosa Czy możliwe jest urządzenie świata na idei Boga? "Ponieważ przy zatwardziałej głupocie ludzkiej niezaistnieje to może w ciągu tysiąca lat, to każdy znające tę prawdę już dziś może i ma prawo urządzić się na swoich zasadach. W tym sensie WSZYSTKO JEST DOZWOLONE. Co więcej ten okres nie nastąpi nigdy ponieważ Bóg i nieśmiertelność nie istnieją, to nowy człowiek ma prawo zostać człowiekiem- bogiem i oczywiście ma prawo przekroczyć tą starą moralność człowieka- niewolnika" - Iwan&diabeł Bracia Karamazow Relatywizm w etyce: stanowisko negujące obiektywne istnienie dobra i zła, znoszący prawomocność pojęcia dobra/zła absolutnego powołując się na zmienność wartości moralnych i etycznych w czasie, w poszczególnych społecznościach, a także na ich subiektywne zastosowanie. "Chodzi o to, że - jeden obrót koła i wszystko się zmienia, a owi moraliści pierwsi przyjdą z przyjacielskimi żartami, aby mi winszować. I nie będą sie ode mnie odwracać jak teraz. Co oni mnie z resztą obchodzą! Czym jestem dzisiaj? Zerem. Czym mogę być jutro? Jutro mogę zmartwychwstać i na nowo zacząć żyć! Mogę odnaleźć w sobie człowieka, dopóki ten jeszcze nie zginął." - Gracz, Dostojewski.

Latest Insta posts

Current Online Auctions