Ħazardous ßunny

Bio

Dù là "Believe" thì ở giữa vẫn có "lie"... Dù là "Friend" thì đến cuối vẫn là "end"... Dù là "Lover" thì sau cùng cũng "over"... Dù đã có "Wife" thì trong lòng vẫn có "if" Năng lực cóa hạn nhg thủ đoạn vô biên!!!!! :)

Latest Insta posts

Current Online Auctions