Elnaz Hesamifar

Bio

متــــــــاسفم ! نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــست بـــرای این متاسفم که چرا مزه ی عشـــــــق را از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم... می گفت: «نترس بانو!» من میگویم بترس! بانو او کارش را بلد است .. با همه اینگونه است ساده نباش. برای او مهم نیست چه شکل و شمایلی برای او همین مهم است که زن هستی.. بترس از مردهایی که کنارشان فکر می‌کنی زیباترینی، بهترینی. که وقتی هستند، فکر می‌کنی زندگی شاید چیز دل‌نشینی باشد. اما نیست"..... لاقل بانو تشخیص بده این بار به خاطر خدا تشخیص بده که این همانی نیست که باید برای همیشه باشد

Latest Insta posts

Current Online Auctions