Earini Maria Kapragkou

Bio

* Τί δύσκολον; Τό ἐαυτόν γνῶναι. * Τί εὔκολον; Τό ἄλλῳ ὑποτίθεσθαι. * Τί κοινότατον; Ἐλπίς. Και γάρ οἵς ἄλλο μηδέν, αὔτη παρέστη. * Τί τάχιστον; Νούς. Διά παντός γάρ τρέχει. * Τί πρεσβύτερον; Θεός. Ἀγέννητον γάρ ἐστιν. * Τί ἰσχυρότατον; Ἀνάγκη. Μόνον γὰρ ἀνίκητον. * Τί σοφώτερον; Χρόνος. Τὰ μὲν γὰρ εὕρηκεν οὖτος ἤδη, τὰ δ᾿ εὑρήσει. * Τί βλαβερώτατον; Κακία. Καὶ γὰρ τὰ χρηστὰ βλάπτει παραγενομένη. * Τί κάλλιστον; Κόσμος. Πᾶν γὰρ τὸ κατὰ τάξιν τούτου μέρος ἐστί. * Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν μήτε πένητας ἔχουσαν πολίτας. * Ἀγάπα τὸν πλησίον.

Latest Insta posts

Current Online Auctions