Nấm Hông Được Cao

Bio

Sóng và nước mắt giống nhau vì cả 2 đều mặn nhưng... Nước mắt thua sóng ở chỗ. . . Sóng có thể xóa đi những điều ta viết lên cát còn nước mắt lại chẳng thể xóa nhòa những điều ta khắc trong tim ♥

Latest Insta posts

Current Online Auctions