Lu Xiang

Bio

Tôi không muốn nói nữa....Tôi muốn người khách nói về tôi (thành ngữ Italia) You could die like a hero...or you will live long enough to see yourself become a villain. ( Harvey Dent ) Không có bí mật mãi mãi, chỉ có muốn người ta không biết thì trừ phi mình đừng làm. (Zhuge Liang)

Latest Insta posts

Current Online Auctions