Thanh Tuyen Bui

Bio

"But still that everyone tries their best, is to make tomorrow different from today..." [3D Material] "Có những việc buộc lòng phải làm thì cứ làm, nhưng chẳng việc gì phải nói. Không cần phân trần thanh minh gì hết. Không có cách gì thanh minh đâu. Việc mình mình làm. Làm xong quên luôn." [The Godfather] "Be the kind of woman that when your feet hit the floor each morning, the devil says "Oh crap, she's up."

Latest Insta posts

Current Online Auctions