Ngọc Điệp

Bio

"江海所以能爲百谷王者, 以其善下之, 故能爲百谷王." '' Sông biển sở dĩ đứng đầu trăm suối ngàn khe là bởi vì sông biển ở chỗ thấp" (Lão Tử-Đạo đức kinh)

Latest Insta posts

Current Online Auctions

Retail price € 19,95
winning Tinus
Retail price € 15,00
winning Ylva
Retail price € 50,00
winning Gracia
Retail price € 690,00
winning Yenna