Bracha Moshanov

Bio

אם אין אני לי מי ל... אם לא עכשיו אימתי????? האדם אינו יכול לחיות בלי משמעת עצמית -(יצחק באשביס זינגר ) ובאשר לעתיד ,תפקידך אינו לחזות אותו אלא לאפשר אותו.(אנטואן דה סן -אקסיופרי) אם אתה שונא אדם, אתה שונא חלק ממך. מה שאינו חלק מאיתנו אינו מפריע לנו.(הרמן הסה ) את כל הידע שרכשתי כל אחד יכול לרכוש אך ליבי כולו שלי. (יוהן וולפגנג פון גתה ) כשהתלמיד מוכן המורה מופיע - מחבר לא ידוע לשגות זה אנושי לסלוח - אלוהי (אלכסנדר פופ) אינך יכול ליצור התנסות אתה חייב לחוות אותה . (אלבר קאמי) הסבלנות היא צמח מר אך יש לו פרי מתוק.-פתגם גרמני במרכבות של העבר אי אפשר להגיע לשום מקום (מקסים גורקי) גם מסע בן אלף מילים חייב להתחיל בצעד יחיד (לאו-צו)

Latest Insta posts

Current Online Auctions