Bẹp Tròn

Bio

Quy  định của chính phủ đề ra cho vk & ck như sau: • Dỗi 1 phát: 10 nghìn. • Nói chia tay 1 phát: 50 nghìn. • Chia tay vài hôm: mỗi hôm 50 nghìn. • Chia tay hẳn thì phải đưa 50 nghìn đến chết. • Tình cảm không chính chủ 1 củ sẽ ra đi. • Lăng nhăng 1 phát 1 tát kèm theo...!!

Latest Insta posts

Current Online Auctions