Tasnai Waha

Bio

"โลก" โดย "อังคาร กัลยาณพงศ์" โลกนี้มิอยู่ด้วย ................. มณี เดียวนา ทรายและสิ่งอื่นมี ............... ส่วนสร้าง ปวงธาตุต่ำกลางดี .............. ดุลยภาพ ภาคจักรพาลมิร้าง .............. เพราะน้ำแรงไหนฯ ภพนี้มิใช่หล้า .............. หงส์ทอง เดียวเอย กาก็เจ้าของครอง .............. ชีพด้วย เมาสมมุติจองหอง ............. หินชาติ น้ำมิตรแล้งโลกม้วย............... หมดสิ้นสุขศานต์ฯ

Latest Insta posts

Current Online Auctions