Autumns River

Bio

Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu. Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc con người ta yêu nhau." Albert Einstein (1879-1955)

Latest Insta posts

Current Online Auctions