Apple Sally

Bio

Ứng xử của 1 người thể hiện đẳng cấp của họ trong xã hội. Người đi chậm là người thấy dc thành công & thất bại của người đi trước .

Latest Insta posts

Current Online Auctions