Anni Phan

Bio

Life is not what u get, its what u build. Nếu hôm nay không thể từ bỏ thì ngày mai từ bỏ từng chút. Nếu hôm nay không thể cố gắng thì ngày mai cố gắng từng chút một. Phân biệt giữa từ bỏ và cố gắng. Không phải ai cũng làm được.

Latest Insta posts

Current Online Auctions